logo
Polityka prywatności
 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TransComm Aleksander Pawlukiewicz, z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 21, 05-091 Ząbki, zwany dalej: Administratorem, który jest operatorem internetowego sklepu pod adresem https://www.transcomm.pl lub https://www.transcomm.eu (dalej jako „TransComm”). 

2.Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: transcomm@transcomm.pl lub telefonując pod numer: 607 422 048.

3. Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na TransComm. 

4.Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, w tym dokonywania transakcji i płatnościa także do przesłania Tobie naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu merketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych jak e-mail lub telefon. To oznacza, że oprócz realizacji umowy możemy przesyłać Tobie informacje o aktualnych zniżkach, promocjach, ofertach lub innych ważnych informacjach wraz z obsługą zgłoszeń, którą do nas kierujesz np. poprzez formularz kontaktowy. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są dodatkowo na potrzeby realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu t.j. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu badania satysfakcji klientów i analiz statystycznych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez TransComm lub partnerów TransComm oraz nawiązania kontaktu przez TransComm z daną osobą fizyczną.

6. TransComm gromadzi następujące dane: adres email, numer IP, login, hasło, telefon, adres,  imię, nazwisko oraz informacje o firmie i jej NIP (w przypadku firm). 

7. Twoje dane osobowe udostępniamy w wyniku transakcji, które zawierasz na TransComm, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe , transportowe oraz prawne.

8. TransComm przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

9. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

11. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.